Relacionats

Digital Music 2.0 — SDE

2008

Imatge i llibre de síntesi del Congrés 2008 de Digital Music 2.0. Organitzat per el SDE, Servei de Desenvolupament Empresarial - ICEC.Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.